Terafarad -> Gigafarad

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Terafarad na Gigafarad: 1 Terafarad [TF] = 1 000 Gigafarad [GF]Przelicz Terafarad na Gigafarad:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Pojemność elektryczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Terafarad [TF]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gigafarad [GF]'.