Teramho -> Megamho

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Teramho na Megamho: 1 Teramho [T℧] = 1 000 000 Megamho [M℧]Przelicz Teramho na Megamho:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przewodność elektryczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Teramho [T℧]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Megamho [M℧]'.

Teramho -> Megamho