Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Teramho na Megamho: 1 Teramho [T℧] = 1 000 000 Megamho [M℧]


Przelicz Teramho na Megamho