Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Terasiemens na Siemens: 1 Terasiemens [TS] = 1 000 000 000 000 Siemens [S]


Przelicz Terasiemens na Siemens