Teravolt -> AbVolt

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Teravolt na AbVolt: 1 Teravolt [TV] = 100 000 000 000 000 000 000 AbVolt [abV]Przelicz Teravolt na AbVolt:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Napięcie elektryczne'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Teravolt [TV]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'AbVolt [abV]'.

Teravolt -> AbVolt