Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Terawat na Foot-pound force per hour: 1 Terawat [TW] = 2 655 223 737 398 200 Foot-pound force per hour [ft-lb/h]


Przelicz Terawat na Foot-pound force per hour