Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Therm na Foot-pound force: 1 Therm [thm] = 77 816 926,226 596 Foot-pound force [ftlbf]


Przelicz Therm na Foot-pound force