Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Therm na Inch-pound force: 1 Therm [thm] = 933 803 114,719 16 Inch-pound force [inlbf]


Przelicz Therm na Inch-pound force