Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Therm na Kilowatogodzina: 1 Therm [thm] = 29,307 107 017 222 Kilowatogodzina [kWh]


Przelicz Therm na Kilowatogodzina