Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Therm na Pikodżul: 1 Therm [thm] = 105 505 585 262 000 000 000 Pikodżul [pJ]


Przelicz Therm na Pikodżul