Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Thousand BTU na Dżul: 1 Thousand BTU [MBtu] = 1 055 055,852 62 Dżul [J]


Przelicz Thousand BTU na Dżul