Ton (long/imperial) -> Hundredweight (short/US) - Cental

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ton (long/imperial) na Hundredweight (short/US) - Cental: 1 Ton (long/imperial) = 22,4 Hundredweight (short/US) - Cental [cwt]Przelicz Ton (long/imperial) na Hundredweight (short/US) - Cental:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ton (long/imperial)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Hundredweight (short/US) - Cental [cwt]'.

Ton (long/imperial) -> Hundredweight (short/US) - Cental