Ton (short/US) per minute -> Gramów na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ton (short/US) per minute na Gramów na sekundę: 1 Ton (short/US) per minute [tn/min] = 15 119,745 666 667 Gramów na sekundę [g/s]Przelicz Ton (short/US) per minute na Gramów na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ton (short/US) per minute [tn/min]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gramów na sekundę [g/s]'.