Ton (short/US) per second -> Ounce per second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ton (short/US) per second na Ounce per second: 1 Ton (short/US) per second [tn/s] = 32 000 Ounce per second [oz/s]Przelicz Ton (short/US) per second na Ounce per second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ton (short/US) per second [tn/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce per second [oz/s]'.