Torr -> Milimetr słupa wody

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Torr na Milimetr słupa wody: 1 Torr = 13,595 475 598 539 Milimetr słupa wody [mmH2O]Przelicz Torr na Milimetr słupa wody:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Torr'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Milimetr słupa wody [mmH2O]'.

Torr -> Milimetr słupa wody