Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Torr na Paskal: 1 Torr = 133,322 4 Paskal [Pa]


Przelicz Torr na Paskal