Uncja -> Quarter (imperial)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Uncja na Quarter (imperial): 1 Uncja [oz] = 0,002 232 142 857 142 9 Quarter (imperial)Przelicz Uncja na Quarter (imperial):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Uncja [oz]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Quarter (imperial)'.