V/A -> Teraom

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np V/A na Teraom: 1 V/A = 0,000 000 000 001 Teraom [TΩ]Przelicz V/A na Teraom:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Opór elektryczny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'V/A'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Teraom [TΩ]'.