Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np V/Ohm na Biot: 1 V/Ohm [V/Ω] = 0,1 Biot [Bi]Przelicz V/Ohm na Biot:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Natężenie prądu elektrycznego'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'V/Ohm [V/Ω]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Biot [Bi]'.

Przelicz V/Ohm na Biot