Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np V/Ohm na C/s: 1 V/Ohm [V/Ω] = 1 C/s


Przelicz V/Ohm na C/s