Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np V/Ohm na W/V: 1 V/Ohm [V/Ω] = 1 W/V


Przelicz V/Ohm na W/V