Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np W/V na V/Ohm: 1 W/V = 1 V/Ohm [V/Ω]


Przelicz W/V na V/Ohm