Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Wat na Boiler horsepower: 1 Wat [W] = 0,000 101 910 828 025 48 Boiler horsepower [hp(S)]


Przelicz Wat na Boiler horsepower