Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Węzeł na Feet per second: 1 Węzeł [kn] = 1,687 808 398 950 1 Feet per second [fps]


Przelicz Węzeł na Feet per second