Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Węzeł na Inch per minute: 1 Węzeł [kn] = 1 215,222 047 244 1 Inch per minute [ipm]


Przelicz Węzeł na Inch per minute