Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Węzeł na Metr na sekundę: 1 Węzeł [kn] = 0,514 444 Metr na sekundę [m/s]


Przelicz Węzeł na Metr na sekundę