Zentisteradian -> Stopień kwadratowy

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Zentisteradian na Stopień kwadratowy: 1 Zentisteradian [csr] = 0,000 003 046 174 197 867 1 Stopień kwadratowy [deg²]Przelicz Zentisteradian na Stopień kwadratowy:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Kąt bryłowy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Zentisteradian [csr]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Stopień kwadratowy [deg²]'.