Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np abAmper na V/Ohm: 1 abAmper [abA] = 10 V/Ohm [V/Ω]


Przelicz abAmper na V/Ohm