cal/s -> Boiler horsepower

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cal/s na Boiler horsepower: 1 cal/s = 0,000 426 680 254 777 07 Boiler horsepower [hp(S)]Przelicz cal/s na Boiler horsepower:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Mocy / Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'cal/s'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Boiler horsepower [hp(S)]'.