Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cal/s na Foot-pound force per minute: 1 cal/s = 185,281 512 395 64 Foot-pound force per minute [ft-lb/min]


Przelicz cal/s na Foot-pound force per minute