Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej




Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cal/s na Foot-pound force per second: 1 cal/s = 3,088 025 206 594 1 Foot-pound force per second [ft-lb/s]


Przelicz cal/s na Foot-pound force per second