Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cal/s na Mikrowat: 1 cal/s = 4 186 800 Mikrowat [µW]


Przelicz cal/s na Mikrowat