cd/cm² -> Bril

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cd/cm² na Bril: 1 cd/cm² = 314 159 265 358,98 BrilPrzelicz cd/cm² na Bril:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Luminancja'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'cd/cm²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Bril'.