Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cd/cm² na Bril: 1 cd/cm² = 314 159 265 358,98 Bril


Przelicz cd/cm² na Bril