Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cd/cm² na Skot: 1 cd/cm² = 31 415 926,535 898 Skot [sk]


Przelicz cd/cm² na Skot