Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cd/dm² na Bril: 1 cd/dm² = 3 141 592 653,589 8 Bril


Przelicz cd/dm² na Bril