Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cd/dm² na Kilonit: 1 cd/dm² = 0,1 Kilonit [knt]


Przelicz cd/dm² na Kilonit