Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cd/dm² na Nit: 1 cd/dm² = 100 Nit [nt]


Przelicz cd/dm² na Nit