cd/foot² -> Lambert

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cd/foot² na Lambert: 1 cd/foot² = 0,003 381 582 188 994 6 Lambert [L]Przelicz cd/foot² na Lambert:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Luminancja'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'cd/foot²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Lambert [L]'.