Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cd/foot² na cd/dm²: 1 cd/foot² = 0,107 639 104 17 cd/dm²


Przelicz cd/foot² na cd/dm²