Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cd/foot² na cd/inch²: 1 cd/foot² = 0,006 944 444 444 659 5 cd/inch²


Przelicz cd/foot² na cd/inch²