cd/m² -> cd/inch²

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cd/m² na cd/inch²: 1 cd/m² = 0,000 645 160 000 002 58 cd/inch²Przelicz cd/m² na cd/inch²:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Luminancja'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'cd/m²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'cd/inch²'.