cm/s² -> Inch per second squared

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cm/s² na Inch per second squared: 1 cm/s² = 0,393 700 787 401 57 Inch per second squared [ips²]Przelicz cm/s² na Inch per second squared:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przyspieszenie'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'cm/s²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Inch per second squared [ips²]'.