cm³/mol -> dm³/mol

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np cm³/mol na dm³/mol: 1 cm³/mol = 0,001 dm³/molPrzelicz cm³/mol na dm³/mol:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Objętość molowa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'cm³/mol'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'dm³/mol'.

cm³/mol -> dm³/mol