dm³/mol -> l/mol

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np dm³/mol na l/mol: 1 dm³/mol = 1 l/molPrzelicz dm³/mol na l/mol:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Objętość molowa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'dm³/mol'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'l/mol'.