Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np dm³/mol na ml/mol: 1 dm³/mol = 1 000 ml/mol


Przelicz dm³/mol na ml/mol