dyn/cm -> kg/s²

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np dyn/cm na kg/s²: 1 dyn/cm = 0,001 kg/s²Przelicz dyn/cm na kg/s²:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Napięcie powierzchniowe'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'dyn/cm'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'kg/s²'.