Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np dyn/cm na kg/s²: 1 dyn/cm = 0,001 kg/s²


Przelicz dyn/cm na kg/s²