dyn/cm -> mN/m

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np dyn/cm na mN/m: 1 dyn/cm = 1 mN/mPrzelicz dyn/cm na mN/m:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Napięcie powierzchniowe'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'dyn/cm'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'mN/m'.

dyn/cm -> mN/m