erg/cm² -> J/m²

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np erg/cm² na J/m²: 1 erg/cm² = 0,001 J/m²Przelicz erg/cm² na J/m²:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Napięcie powierzchniowe'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'erg/cm²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'J/m²'.