Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np erg na sekundę na Foot-pound force per minute: 1 erg na sekundę [erg/s] = 0,000 004 425 372 895 663 6 Foot-pound force per minute [ft-lb/min]


Przelicz erg na sekundę na Foot-pound force per minute