Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np erg na sekundę na Gigawat: 1 erg na sekundę [erg/s] = 0,000 000 000 000 000 1 Gigawat [GW]Przelicz erg na sekundę na Gigawat:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Mocy / Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'erg na sekundę [erg/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gigawat [GW]'.

Przelicz erg na sekundę na Gigawat