Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np erg na sekundę na Joule na sekundę: 1 erg na sekundę [erg/s] = 0,000 000 1 Joule na sekundę [J/s]


Przelicz erg na sekundę na Joule na sekundę